കാൻഡി ബാർ മെഷീൻ

  • മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ധാന്യ കാൻഡി ബാർ മെഷീൻ

    മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ധാന്യ കാൻഡി ബാർ മെഷീൻ

    മോഡൽ നമ്പർ: COB600

    ആമുഖം:

    ധാന്യ മിഠായി ബാർ യന്ത്രംഒരു മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ കോമ്പൗണ്ട് ബാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷേപ്പിംഗ് വഴി എല്ലാത്തരം കാൻഡി ബാറുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇതിൽ പ്രധാനമായും കുക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്, കോമ്പൗണ്ട് റോളർ, നട്ട് സ്പ്രിംഗ്ളർ, ലെവലിംഗ് സിലിണ്ടർ, കൂളിംഗ് ടണൽ, കട്ടിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റി, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുടെ പ്രയോജനം ഇതിന് ഉണ്ട്.ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിംഗ് മെഷീനുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, ഇതിന് എല്ലാത്തരം ചോക്ലേറ്റ് സംയുക്ത മിഠായികളും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.ഞങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ മിക്സിംഗ് മെഷീനും കോക്കനട്ട് ബാർ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീനും ഉപയോഗിച്ച്, ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിംഗ് കോക്കനട്ട് ബാർ നിർമ്മിക്കാനും ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം.ഈ ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്ന മിഠായി ബാറിന് ആകർഷകമായ രൂപവും നല്ല രുചിയുമുണ്ട്.